Dokumenty - Studia II stopnia


Zapoznaj się z wykazem wymaganych dokumentów:

  • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
  • odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem
  • 3 aktualne kolorowe fotografie o wymiarach 35×45 mm
  • skrócony odpis aktu małżeństwa (w przypadku zmiany nazwiska)
  • ew. kopia zaświadczenia o niepełnosprawności
  • Informacja o dokumentach dla obcokrajowców znajduje się pod linkiem

Metryczka

Odpowiedzialny za treść Milena Jasiurkowska
Data wytworzenia 2021-08-02
Opublikował w BIP Milena Jasiurkowska
Data opublikowania 2021-08-02 13:44:57
Ostatnio zaktualizował Milena Jasiurkowska
Data ostatniej aktualizacji 2021-08-02 13:44:57
Liczba wyświetleń 790
Historia zmian ZOBACZ