Dokumenty - Studia I stopnia


Zapoznaj się z wykazem wymaganych dokumentów:

  • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
  • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej
  • 3 aktualne kolorowe fotografie o wymiarach 35×45 mm
  • skrócony odpis aktu małżeństwa (w przypadku zmiany nazwiska)
  • ew. kopia zaświadczenia o niepełnosprawności
  • informacja o dokumentach dla obcokrajowców znajduje się pod linkiem

Metryczka

Odpowiedzialny za treść Milena Jasiurkowska
Data wytworzenia 2021-08-02
Opublikował w BIP Milena Jasiurkowska
Data opublikowania 2021-08-02 13:42:29
Ostatnio zaktualizował Milena Jasiurkowska
Data ostatniej aktualizacji 2021-08-02 13:42:29
Liczba wyświetleń 868
Historia zmian ZOBACZ