Studia Podyplomowe


Zapoznaj się z wykazem wymaganych dokumentów:

  • formularz zgłoszeniowy (do pobrania tutaj)
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich) lub kserokopia dyplomu z potwierdzoną zgodnością z oryginałem
  • 2 szt. zdjęć legitymacyjnych (podpisane imieniem i nazwiskiem)
  • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej

    Uwaga! Studenci specjalności Hotelarstwo i Gastronomia oraz wszyscy ci, którzy chcą wyjechać na praktyki, powinni wykonać badanie na nosicielstwo (w Sanepidzie). Na jego podstawie lekarz medycyny pracy wydaje zaświadczenie dotyczące osób wykonujących pracę w procesie produkcji i obrocie żywnością, należy je dostarczyć z chwilą rozpoczęcia roku akademickiego lub przed wyjazdem na praktyki, w przypadku praktyk zerowych

Metryczka

Odpowiedzialny za treść Milena Jasiurkowska
Data wytworzenia 2021-08-02
Opublikował w BIP Milena Jasiurkowska
Data opublikowania 2021-08-02 13:48:16
Ostatnio zaktualizował Milena Jasiurkowska
Data ostatniej aktualizacji 2021-08-02 13:48:16
Liczba wyświetleń 497
Historia zmian ZOBACZ