Opłaty za studia II stopnia


Czesne uzależnione jest od systemu studiów, wg warunków zawartych w podpisanej umowie, płatne jednorazowo, semestralnie lub w miesięcznych ratach. 

Zgodnie z zarządzeniem Kanclerza Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu nr 2/04/2022 z dnia 1 kwietnia 2022 r. ustala się następujące opłaty w ramach czesnego dla naboru na rok akademicki 2022/2023 na wszystkich specjalnościach.

 

1. STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE dla studentów posiadających obywatelstwo polskie

WSHiG STUDIA
STACJONARNE I NIESTACJONARNE
RATY SEMESTRALNE* ROCZNIE PŁATNOŚĆ
W DWÓCH RATACH*
RATY MIESIĘCZNIE ROCZNIE PŁATNOŚĆ
W 12 RATACH MIESIĘCZNYCH
I ROK SUM I semestr 2800 PLN 
II semestr 2800 PLN
5600PLN 500 PLN x 12 6000 PLN
II ROK SUM I semestr 3000 PLN 
II semestr 3000 PLN
6000 PLN 550 PLN x 12 6600 PLN

*Uwaga: Promocja dla studentów płacących terminowo z góry za semestr lub rok – rabat wynosi do 10%.
Opłata wpisowa wynosi 200 PLN – nie dotyczy absolwentów I stopnia studiów ukończonych w WSHiG.

 

2. STUDIA STACJONARNE dla studentów nie posiadających obywatelstwa polskiego/cudzoziemców

WSHiG STUDIA STACJONARNE RATY SEMESTRALNE* ROCZNIE PŁATNOŚĆ
W DWÓCH RATACH*
RATY MIESIĘCZNIE ROCZNIE PŁATNOŚĆ
W 10 RATACH MIESIĘCZNYCH
I ROK SUM I semestr 700 € 
II semestr 920 €
1620€ 180 € x 10 1800€
II ROK SUM I semestr 850 € 
II semestr 860 €
1710 € 190 € x 10 1900 €

*Uwaga: Promocja dla studentów płacących terminowo z góry za semestr lub rok – rabat wynosi do 10%.
Opłata wpisowa wynosi 50 € – nie dotyczy absolwentów I stopnia studiów ukończonych w WSHiG.

 

3. STUDIA NIESTACJONARNE dla studentów nie posiadających obywatelstwa polskiego/ cudzoziemców

WSHiG STUDIA NIESTACJONARNE RATY SEMESTRALNE* ROCZNIE PŁATNOŚĆ
W DWÓCH RATACH*
RATY MIESIĘCZNIE ROCZNIE PŁATNOŚĆ
W 10 RATACH MIESIĘCZNYCH
I ROK SUM I semestr 2800 PLN 
II semestr 2800 PLN
5600 PLN 600 PLN x 10 6600 PLN
II ROK SUM I semestr 3000 PLN 
II semestr 3000 PLN
6000 PLN 660 PLN x 10 6600 PLN

*Uwaga: promocja dla studentów płacących terminowo z góry za semestr lub rok – rabat wynosi do 10%.
Opłata wpisowa wynosi 200 PLN – nie dotyczy absolwentów I stopnia studiów ukończonych w WSHiG

 

4. Opłaty za STUDIA STACJONARNE w języku angielskim lub rosyjskim dla studentów posiadających obywatelstwo polskie i nie posiadających obywatelstwa polskiego (cudzoziemców):

WSHiG STUDIA STACJONARNE
W JĘZYKU ANGIELSKIM
LUB ROSYJSKIM
RATY SEMESTRALNE* ROCZNIE
I ROK SUM I semestr 1750 € 
II semestr 1750 €
3500 €
II ROK SUM I semestr 1750 € 
II semestr 1800 €
3550 €

Opłata wpisowa wynosi 100 €.

 

Uwaga!

Nastąpiła zmiana rachunku bankowego do wpłat czesnego oraz innych opłat dokonywanych przez studentów:

Santander Bank Polska S.A.

Rachunek bieżący w PLN
77 1090 1362 0000 0001 4710 4243

Rachunek bieżący w EURO
20 1090 1362 0000 0001 4710 4299

IBAN – PL Kod SWIFT - WBKPPLPP

 

Metryczka

Odpowiedzialny za treść Milena Jasiurkowska
Data wytworzenia 2021-08-02
Opublikował w BIP Milena Jasiurkowska
Data opublikowania 2021-08-02 12:18:45
Ostatnio zaktualizował Milena Jasiurkowska
Data ostatniej aktualizacji 2022-04-22 13:38:44
Liczba wyświetleń 833
Historia zmian ZOBACZ